EG250 EX energigrip (grävmaskin)

*************************
Vi måste tyvärr informera att produktionen av gripmodellen Mecanil EG250 EX har upphört…
Men vi kan också ge en antydan om att en starkare efterträdare är på väg.
Mer information om detta senare.

Tveka inte at kontakta oss om ni har några frågor.

Mecanil EG250 EX är en bioenergigrip utan tilt funktion och med kniv som kan klippa träd med en diameter upp till 20-25 cm. Denna modell är baserad på Mecanil EG250 med tilt funktion, med modifieringar för att vara mer lämplig för grävmaskiner.
Denna gripmodell kommer nu att förnyas till en starkare och mer effektiv grip.
Vi är tyvärr tvungna att vänta lite på den nya uppdaterade versionen.
Vi kommer naturligtvis att hålla reservdelar och ge support för de befintliga EG250 EX modellerna.

*************************

Tehokas energiakoura kaivinkoneisiin

EG250 EX kouramalli perustuvat tavalliseen EG250 kouramalliimme, mutta;
ovat toteutettu kaivinkonekiinnityksellä ja
hydrauliikalla joka soveltuu paremmin kaivikoneille. Koura on tehokas energiapuukouran ja perinteisen puutavarakouran yhdistelmä. Koura voidaan hyödyntää energiapuun kaatoon, harvennuksiin ja puun kuormaamiseen y.m. Erinomainen pensaiden ja oksien raivaukseen esim. pellonreunuksilla ja pientareilla. Koura on varustettu patentoidulla viiltävällä terällä, jonka tilantarve on vähäinen. Koura katkaisee isommatkin puut nopeasti.

Ominaisuudet

 • EG250 EX – asennus jopa 12-14 tonnin kaivinkoneisiin
 • Nopea ja helppo käyttää – parantaa tuottoa
 • Useampia ohajusjärjestelmiä – Valitse järjestelmä tarpeen mukaan
 • Erinomainen puutavaran kuormaamiseen ja käsittelyyn
 • Helppo asentaa
 • Leikkaa helposti pensaat ja puut vahingoittamatta lähellä kasvavia puita
 • Leikkaa isommat pensasryppäät ja pienet puut yhdellä leikkuulla
 •  

  Vaihtoehtoa kaatopään ohjaukseen:

 • Kouran ohjaus kahdella kaksoisvaikutteisella hydrauliikka liitännällä:
  Kourassa on 4 hydrauli liitäntää: koura kiinni/auki ja veitsi sisään/ulos.
  Tämä vaihtoehto on sopiva jos kaivinkoneessa on vapaana kaksi kaksisuuntaista hydraulitoimintoa.
 • Kouran ohjaus 2×6 suuntaventiilillä:
  Kourassa on kaksi hydrauliliitintä ja liitäntä sähköventtiilille. Tämä vaihtoehto on sopiva jos kaivinkoneessa on ainoastaan yksi kaksisuuntainen hydraulitoiminto vapaana. Tämä vaati sähköjohdon asentamisen puomiin ja kaksiasentoisen kytkimen hyttiin. Kytkimellä on 2 asentoa. Kun asento yksi on valittuna kouran auki/kiinni toiminnot toimivat. Kun asento kaksi on valittuna veitsen sisään/ulos toiminnot toimivat.
 • Kouran ohjaus paineohjatusventtiileillä:
  Koura tarvitsee kaksi letkua. Tämä vaihtoehto on sopiva jos käytettävissä on vain yksi kaksoisvaikutteinen hydraulitoiminto. Toimintoja ohjataan paineohjatuilla venttiileillä.
 •  

  Kaivinkoneen kiinnitykset:

  S30, S40, S45, S50, S60, NTP10.

  Myös muita kiinnitysvaihtoehtoja ja ohjausjärjestelmiä. Kysy lisää.
   

  3 leukavaihtoehtoa:

 • 4-piikkinen
 • Perinteisen puutavarakouran leuat
 • A-malliset leuat (leuat viistoilla päätylevyillä) (+300€)
 •  

  Tekniset tiedot

  Malli EG250 EX
  Kaivinkoneen koko –> 12-14 tonnia
  Keräävä Ei
  Paino (alk.) 330 kg (ilman kaivinkoneen kiinnitys)
  Työpaine max 250 bar
  Suos. virtaus 40 – 90 l/min.
  Kouran avautuma n. 1450 mm
  Katkaisuläpimitta, veitsi –> 250 mm

  Effektiv energigrip för grävmaskiner

  EX gripmodellen av EG250 baserar sig på den vanliga EG250 energigripen, förutom;
  att de finns att få med fäste för grävmaskiner och
  en hydraulik som lämpar sig bättre för grävmaskiner. Gripen är en effektiv kombination av ett klippaggregat för energivirke och en traditionell timmergrip. Gripen kan användas till att gallra, röja, samla, kapa och lasta timmer och buskar m.m. Ypperlig för att röja buskage och kvistar vid t.ex. åkerkanter och vägrenar. Gripen har en patenterad skärande kniv som fordrar ett litet utrymme och som klarar kapning av stammar snabbt.

  Egenskaper

 • EG250 EX för montering på grävmaskiner upp till 12-14 ton
 • Snabb och enkel att använda – ökar produktiviteten
 • Flera olika styrsystem – Välj styrsystem enligt behov.
 • Utmärkt för lastning och hantering av timmer
 • Lätt att montera
 • Klipper lätt buskar och träd utan att skada nära växande träd
 • Klipper en större knippe med buskar och små träd med ett klipp
 •  

  Alternativ att styra gripen:

 • Gripstyrning med 2 dubbelverkande hydraullinjer:
  Gripen har 4 hydraulingångar; grip öppna/stäng och kniv ut/in.
  Detta alternativ är lämpligt om grävmaskinen har 2 dubbelverkande hydraullinjer lediga.
 • Gripstyrning med en 2×6 ventil på gripen:
  Gripen har 2 hydraulingångar och elkabel. Detta alternativ är lämpligt om det endast finns 1 dubbelverkande hydraullinje ledig på maskinen. Detta alternativ kräver att en elkabel monteras längs med kranbommen, med en därtill hörande brytare som monteras i hytten. Brytaren har 2 positioner. Då position 1 är aktiverad är funktionerna för grip öppna/stäng i användning. Då position 2 är aktiverad är funktionerna för kniv ut/in i användning.
 • Gripstyrning med tryckstyrda ventiler:
  Gripen har endast 2 hydraulingångar. Detta alternativ är lämpligt om det endast finns 1 dubbelverkande hydraullinje ledig på maskinen. Funktionerna styrs med hjälp av tryckstyrda ventiler.
 •  

  Grävmaskinsfästen:

  S30, S40, S45, S50, S60, NTP10.

  Fråga gärna för andra alternativ och mer information.
   

  3 kloalternativ:

 • Risgripsklor (klor utan ändplatta)
 • Traditionella timmergripsklor
 • A-modells klor (klor med diagonal ändplatta) (+300€)
 •  

  Teknisk information

  Modell EG250 EX
  Grävmaskinens storlek –> 12-14 ton
  Ackumulering Nej
  Vikt (från) 330 kg (utan grävmaskinsfäste)
  Arbetstryck max 250 bar
  Rek. oljeflöde 40 – 90 l/min.
  Öppning av grip ca 1450 mm
  Kapdiameter, klipp –> 250 mm
  • Ett logiskt val för framtiden


   Vi utvecklar konstant våra produkter. Vi utvecklar också ständigt nya produkter enligt marknadens behov.

   Ta kontakt till oss, så planerar vi en lämplig lösning för Dig.

  • Finansiering


   Vi erbjuder också lätt och säker finansiering för både företag och privatpersoner.
   Våra samarbetspartners är