Specialtransporter
Kb Christer Nilsson
Specialtransporter


Kb Christer Nilssons lavettbilar är en bekant syn på vägarna i södra Finland. Med den görs huvudsakligen beställningstransporter. Vi flyttar maskiner upp till 55 ton. Vi transporterar också olika maskiner och gör demonstrationstransporter med vår demonstrationslastbil.

Transportbeställningar:
Ring Tel. 0400 207 247